Gure institutuak DBH eskaintzen du. Derrigorrezkoa eta doakoa da. Lau ikasturte hartzen ditu barne. Oro har, ikasleek erregimen arruntean egoteko eskubidea dute hemezortzi urte arte.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza zenbait irakasgaitan antolaturik dago. Laugarren mailak, ondorengo urteetan egin beharreko ikasketentzat izaera orientatzailea izango du, eta horretarako hautazko irakasgaiak daude.

Ematen diren irakasgaiak kurtsoka honako hauek dira:

DBH 1 ESO
Gizarte 3
Lengua castellana 4
Euskera 4
English 3
Matematika 3
Bio-Geo 3
Teknolgia 2
Plastika 2
Gorputz Hezkuntza 2
Musika 1
Erl-BE 1
Tutoretza 1

 

 

DBH 3 ESO
Gizarte 3
Lengua castellana 4
Euskera 4
English 3
Matematika 3
Bio-Geo 3
Teknolgia 2
Fisika-Kimika 3
Gorputz Hezkunrza 2
Erl-BE 1
Tutoretza 1
DBH 2 ESO
Gizarte 3
Lengua castellana 4
Euskera 4
English 3
Matematika 3
Fisika-Kimika 3
Teknolgia 2
Plastika 2
Gorputz Hezkuntza 2
Musika 1
Erl-BE 1
Tutoretza 1

 

 

DBH 4 ESO
Gizarte 3
Lengua castellana 3
Euskera 3
English 3
Matematika 4
Erl-BE 1
Tutoretza 1

Teknologia
Bio-Geo
Fisika-Kimika
Ekonomia

Informatika

Zientzia aplikatuak

3x3